บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)
นายเอกชัย เตชะวันโต

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
    


สิบเอกกำพล ใจจันทร์

เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน
    


นายวิโรจน์ แสงเพชร

นายท้ายเรือ ส.๓
    
นายมานัส เอี่ยมประดิษฐ์

ช่างเครื่องเรือฯ ช ๓
    
นายชัยวัฒน์ พุ่มไสว

กะลาสี บ 1
    


นายสมเกียรติ โค้วถาวร

นายท้ายเรือฯ ชั้น ๑
    
นายสุวัฒน์ ดวงแก้ว

นายท้ายเรือฯ ชั้น ๑
    
นายสุวัฒน์ ดวงแก้ว

นายท้ายเรือฯ ชั้น ๑
    
นางสาวศศิธร จันทร์อ่อน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายธิติวุฒิ ยิ้มแย้ม

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    


นางสาวนันทนา กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

 เลขที่ 129  หมู่ที่ 8  หมู่บ้านท่าเรือ  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์    76170   โทร./Fax : 032-772-320      kaengkrachan.pet@gmail.com   032772320   032772320