ออกตรวจเขื่อนแก่งกระจาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ออกตรวจเขื่อนแก่งกระจาน 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ป้อง ปราม ปราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และชปพ ประมง รวม 8 นาย ออกปฎิบัติงานควบคุมฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข วางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อน พื้นที่เขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลดำเนินงานไม่พบผู้กระทำผิดด้านการประมง พร้อมเข้าพบผู้นำชุมชนและเครือข่ายประมงเพื่อประชาสัมพันธ์ พรก การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!