ออกตรวจควบคุมท่าเสลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ออกตรวจควบคุมท่าเสลา 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


"ผู้นำชุมชน"

เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับ ชปพ ประมง ผู้ใหญ่บ้านท่าเสลา พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความสงบประจำหมู่บ้าน รวม 10 นาย ออกปฎิบัติงานควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ตามประกาศควบคุมฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อน พื้นที่อ่างเก็บน้ำท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลดำเนินงานจัดตั้งจุดเฝ้าระวัง ควบคุมการทำประมงบริเวณสันเขื่อน 1 จุด ไม่พบผู้กระทำความผิดด้านการประมง พร้อมประชาสัมพันธ์ พรก การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้พี่น้องชาวประมงรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมแนะนำการใช้เครื่องมือประมงต่างๆที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!