ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (981)  ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (917) ประวัติหน่วยงาน.. (912) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (505) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (445) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (427) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (413) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (379) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (345) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (318) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (245) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (234) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (211) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (210) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (180) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (159) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (133) ควบคุมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี.. (128) ควบคุมเขื่อนแก่งกระจาน 6 สิงหาคม 2563.. (125) รื้อถอนเสาโพงพาง.. (115)