ประชาสัมพันธ์น้ำแดง เขื่อนวังหิน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ประชาสัมพันธ์น้ำแดง เขื่อนวังหิน 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ออกประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ ปิดฤดูน้ำแดง 2565 พื้นที่เขื่อนวังหิน ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 จุด เข้าพบผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ และกลุ่มพี่น้องชาวประมงเพื่อชี้แจงมาตรการ

เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ออกประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ ปิดฤดูน้ำแดง 2565 พื้นที่เขื่อนวังหิน ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 จุด เข้าพบผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ และกลุ่มพี่น้องชาวประมงเพื่อชี้แจงมาตรการ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!