ประชุมน้ำแดง พุเข็ม พุบอน น้ำทรัพย์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ประชุมน้ำแดง พุเข็ม พุบอน น้ำทรัพย์ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน ชปพ ประมง และกลุ่มผู้ทำการประมงเขื่อนแก่งกระจาน โซนพุเข็ม โซนพุบอน โซนน้ำทรัพย์ จัดประชุม ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฤดูน้ำแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านพุบอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

     เลขที่ 129  หมู่ที่ 8  หมู่บ้านท่าเรือ  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์    76170   โทร./Fax : 032-772-320      kaengkrachan.pet@gmail.com   032772320   032772320