ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

18 ส.ค. 60 ร่วมสำรวจพื้นที่ ทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-29  |   ข่าววันที่: 2017-08-18  |  629 ครั้ง


วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560


23 ส.ค. 60 - ร่วมต่ออายุตลาดสด...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-29  |   ข่าววันที่: 2017-08-23  |  475 ครั้ง


วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560


18 ส.ค. 60 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-20  |   ข่าววันที่: 2017-08-18  |  506 ครั้ง


วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560


1 ส.ค. 60 - สนับสนุนกบ จำนวน 10,000 ตัว อ.แม่เมาะ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-02  |   ข่าววันที่: 2017-08-01  |  417 ครั้ง


1 สิงหาคม 2560


30 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา ต.ปงยางคก...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-02  |   ข่าววันที่: 2017-07-30  |  403 ครั้ง


30 กรกฎาคม 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (36,200)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,697) แผนผัง.. (3,288) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,369) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,935) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,798) ผังองค์กร.. (1,644) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,417) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,393) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,368) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,368) ประวัติ.. (1,366) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,348) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,246) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,135) G-Chat.. (1,071) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,063) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,063) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,059) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,005)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000