ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

27 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-27  |  516 ครั้ง


27 กรกฎาคม 2560<


27 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา ตลิ่งลำน้ำแม่ตาล...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-27  |  446 ครั้ง


27 กรกฎาคม 2560


26 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 130,000 ตัว...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-26  |  407 ครั้ง


26 กรกฎาคม 2560


26 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-26  |  407 ครั้ง


26 กรกฎาคม 2560


25 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา ทำนบห้วยทุ่งพร้าว...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-25  |  405 ครั้ง


25 กรกฎาคม 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (33,118)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (11,958) แผนผัง.. (3,063) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,282) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,835) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,691) ผังองค์กร.. (1,545) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,334) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,329) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,320) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,320) ประวัติ.. (1,283) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,201) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,163) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,086) G-Chat.. (1,024) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,007) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (996) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (992) 11 เม.ย. 60 ตรวจสอบฟาร์มปลากระเบนสวยงาม.. (943)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000