ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

18 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา อบต.บ้านแหง...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-18  |  354 ครั้ง


18 กรกฎาคม 2560<


18 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา อบต.วังซ้าย...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-18  |  354 ครั้ง


18 กรกฎาคม 2560<


18 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา สมาคมทหารผ่านศึก...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-18  |  384 ครั้ง


18 กรกฎาคม 2560


18 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์ปลา สถาบันคชบาล...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-18  |  379 ครั้ง


18 กรกฎาคม 2560


19 ก.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยเฉลิมพระเกียรติฯ อ.แม่ทะ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-20  |   ข่าววันที่: 2017-07-19  |  382 ครั้ง


19 กรกฎาคม 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (31,211)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (11,293) แผนผัง.. (2,906) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,215) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,188) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,750) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,593) ผังองค์กร.. (1,470) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,292) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,276) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,276) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,256) ประวัติ.. (1,235) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,106) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,057) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,042) G-Chat.. (986) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (964) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (951) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (948)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000