ลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า

Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives