นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความต้องการของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการแปรรูป) ???????และการสาริตการแปรรูปลาส้มปลาจีนของกลุ่มแปรรูปมาบคล้าปลาร้าอร่อย หมู่ที่ ๙ บ้านมาบคล้า ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความต้องการของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการแปรรูป) ???????และการสาริตการแปรรูปลาส้มปลาจีนของกลุ่มแปรรูปมาบคล้าปลาร้าอร่อย หมู่ที่ ๙ บ้านมาบคล้า ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความต้องการของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการแปรรูป)
และการสาริตการแปรรูปลาส้มปลาจีนของกลุ่มแปรรูปมาบคล้าปลาร้าอร่อย หมู่ที่ ๙ บ้านมาบคล้า ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ