ข่าวประชาสัมพันธ์ 


วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ประธานฝ่ายสงฆ์
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ได้มีการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าน้ำวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง