กิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564


กิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ด้วยองค์การค้าโลก (WTO) มีกำหนดจัดกิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อ Trade Beyond COVID-19: Building Resilience” เพื่อเป็นเวทีในการหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีต่อการค้า ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

คลิ๊กที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม