นางสุจิตรา สรสิทธิ์ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565" ???????โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังห วัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565" ???????โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังห วัดกำแพงเพชร เป็นประธาน วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565"
โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังห วัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!