นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ประมงอำเภอพรานกระต่าย พร้อมคณะกรรมการรนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของแหล่งน้ำบึงสามหวายและแหล่งน้ำสระหนองปรือน้อยเข้าร่วมสัมมนา ประจำปี ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ประมงอำเภอพรานกระต่าย พร้อมคณะกรรมการรนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของแหล่งน้ำบึงสามหวายและแหล่งน้ำสระหนองปรือน้อยเข้าร่วมสัมมนา ประจำปี ๒๕๖๕ นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ประมงอำเภอพรานกระต่าย พร้อมคณะกรรมการรนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของแหล่งน้ำบึงสามหวายและแหล่งน้ำสระหนองปรือน้อยเข้าร่วมสัมมนา ประจำปี ๒๕๖๕

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!