วันที่ 6 สิงหาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) เรือตรวจประมงทะเล 203 ,เรือตรวจประมง ย.06

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) เรือตรวจประมงทะเล 203 ,เรือตรวจประมง ย.06 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรช...


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพีระ คำจันทร์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด ได้ทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ พร้อมประชาสัมพันธ์กฎหมายฯ ให้ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรับทราบ จำนวน 33 คน โดยตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 6 ลำ

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

 

คนเรือ

 

สัตว์น้ำ

ว/ด/ป

เวลา

     

ตันกรอส

   

รวม

ไทย

ต.ช.

ที่ได้

ขึ้นตรวจ

 

1

ท.สินไพทูรย์

302304429

33.05

อวนลากคานถ่าง

TM1874A

6

4

2

10

6 ส.ค.65

17.35 น.

2

โชคนาวิน

302300085

44.73

อวนลากคานถ่าง

TM1907A

7

1

6

200

6 ส.ค.65

17.58 น.

3

ใบกูดแชมบาล่า4

262325808

27.34

ลอบปู

TS2885H

6

1

5

0

6 ส.ค.65

18.27 น.

4

ชลธิชา

312303564

26.78

อวนลากคานถ่าง

TS2290A

5

1

4

1,045

6 ส.ค.65

18.40 น.

5

ร.ธนศิริ2

262325557

50.24

อวนลากคานถ่าง

TM1905A

5

1

4

600

6 ส.ค.65

18.57 น.

6

ส.โชคอำนาจ2

556201811

23.57

อวนลากคานถ่าง

TS6358AE

4

1

3

0

6 ส.ค.65

19.07 น.

จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ...  71   นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ออกปฏิบัติงานโครงการเร่...  61  วันที่ 14 สิงหาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล...  56  วันที่ 16 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ให้การต้อ...  46  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  46  วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศู...  43  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง โ...  41  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566    40  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  37  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   36


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ