วันที่ 02 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงระดับพื้นที่ (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 02 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงระดับพื้นที่ (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง...


     วันที่ 02 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเกาะช้าง เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ของกลุ่มประมงเรือเล็กคลองไชยเชษ เลขที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเข้าร่วมติดตามการตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ ชุมชนได้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือทำการประมงได้ตามความต้องการของชุมชน และส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับโครงการฯ ให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อใช้ในปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงที่เหมาะสมและถูกกฎหมายตามมาตรฐานการทำการประมงอย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  228   ผู้บริหารกองตรวจการประมง   104  ผู้บริหารกรมประมง   92  วันที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ...  79  วันที่ 9 - 11 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่...  73  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ   72  วันที่ 13 - 17 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลนอกชา...  69  โครงสร้างกรมประมง   68  วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง ออกปฏิบัติงานตามแผนยุ...  65  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ