วันที่ 9 สิงหาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.06

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.06 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรช...


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพีระ คำจันทร์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด ได้ทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ พร้อมประชาสัมพันธ์กฎหมายฯ ให้ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรับทราบ จำนวน 58 คน โดยตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 9 ลำ ดังนี้

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

 

คนเรือ

 

สัตว์น้ำ

ว/ด/ป

เวลา

     

ตันกรอส

   

รวม

ไทย

ต.ช.

ที่ได้

ขึ้นตรวจ

 

1

ประกอบเพชร1

302302087

46.15

อวนลากคานถ่าง

TM2416A

6

2

4

400

9 ส.ค.65

16.42 น.

2

แสงวรรณา3

222013657

48.44

อวนลากคานถ่าง

TM2682A

5

1

4

0

9 ส.ค.65

16.56 น.

3

ร.ธนศิริ4

300900318

54.56

อวนลากคานถ่าง

TM1914A

6

1

5

150

9 ส.ค.65

17.07 น.

4

พงษ์สถาพร

392302881

16.42

อวนลากคานถ่าง

TS1972A

5

2

3

0

9 ส.ค.65

17.18 น.

5

น.ลาภธงชัย

272327975

28.30

อวนลากคานถ่าง

TS1405A

5

2

3

300

9 ส.ค.65

17.33 น.

6

โชคบัญชร

526480312

12.86

อวนลากคานถ่าง

TS2309A

5

1

4

400

9 ส.ค.65

17.46 น.

7

ภ.โชคดนัยนาวี

137508797

60.99

อวนลากคู่

TL950A

18

1

17

2,300

9 ส.ค.65

18.00 น.

8

ภ.โชคดนัยนาวี5

297525310

61.81

อวนลากคู่

TL951A

3

2

1

0

9 ส.ค.65

18.05 น.

9

เพชรสมุทร2

312300655

28.91

อวนลากคานถ่าง

TS1227A

5

3

2

0

9 ส.ค.65

18.17 น.

จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566    55   วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศู...  55  ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เ...  55  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง โ...  49  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   48  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “วันวีรกรร...  35  วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือ...  33  นายพรชัย  พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเ...  29  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กร...  28  วันที่ 13 ธันวาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมประชุ...  27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ