ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 1/2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 1/2560 

กิจกรรม


ประกาศคณะทำงานประเมิณคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบ ERS และ EM

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (นอกน่านน้ำ) จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ERS และ EM

ภายใน 180 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ขณะนี้มีบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 บริษัท คือบริษัทเอทนีก้า ซึ่งยังมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 2 บริษัท

 

รายละเอียดประกาศ http://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201707181501201_pic.pdf

 

ที่มา : กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ