ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 1/2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 1/2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |   ข่าววันที่: 2017-07-18 |  อ่าน: 1,596 ครั้ง
 

ประกาศคณะทำงานประเมิณคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบ ERS และ EM

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (นอกน่านน้ำ) จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ERS และ EM

ภายใน 180 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ขณะนี้มีบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 บริษัท คือบริษัทเอทนีก้า ซึ่งยังมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 2 บริษัท

 

รายละเอียดประกาศ http://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201707181501201_pic.pdf

 

ที่มา : กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900