แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563

แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.2 [2020-03-12 ] คู่มือ PIPO ฉบับใหม่ 2563 [2020-02-11 ] แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-รง./2563 [2020-01-22 ] แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563 [2020-01-22 ] แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-ปม./2563 [2020-01-22 ] ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีตรวจพบการขาดส่งสัญญาณ VMS [2018-06-05 ]  สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่  [2018-03-29 ] แบบบันทึกในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในเรือ อัพเดท 29/3/2561 [2018-03-29 ] ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561 [2018-03-29 ] ศจร.5 ใบรายงานเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 29/3/2561 [2018-03-29 ] ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561 [2017-11-02 ] ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS)  [2017-06-09 ] แบบรายงานสำรวจท่าเทียบเรือ [2017-05-08 ] แบบรายงานสำรวจเรือประมง [2017-04-16 ] แบบครุฑ ตราประทับ [2017-03-30 ] PTT การปรับปรุงระบบ Fishing info2 [2017-03-30 ] PTT แนวทางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ [2017-03-30 ] PPT การนับห้วงเวลาทำการประมง [2017-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563 

 เผยเเพร่: 2017-03-30  |  อ่าน: 1,041 ครั้ง


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563