กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่กวง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่กวง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 576 ครั้ง
 

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับประชาชน

และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย!

ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่กวง

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560

กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก นำโดยนายเดชวัตติ์ ทับไทร หัวหน้าหน่วยฯ  และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ นำโดยนายเอกวิทย์ วรางกูร (แทน หัวหน้าหน่วยเนื่องจากติดภารกิจ) และนายณฐวุฒิ  เรืองน้อย เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่บริเวณเขื่อนภูมิพล ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และบริเวณเขื่อนแม่กวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2560 ณ สถานที่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนเเพ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีชาวประมงเข้าร่วม 23 ราย และ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวประมงเข้าร่วม 6 ราย เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายประมง พร้อมตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืดและการทำการประมงในฤดูน้ำแดง ฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งอยู่ในช่วง 16 พ.ค. – 15 ก.ย. ของทุกปีแก่ชาวประมงและประชาชนที่สนใจโดยในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ซึ่งทางหน่วยงานได้ชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนชาวประมงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประมงให้กับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

การติดต่อประสานงานในครั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ พิษณุโลก โดยมี นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900