รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) 

กิจกรรม


วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและความพร้อมของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) ที่จะรับการตรวจจาก EU ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งมอบแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ บรรยายและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฯ ก่อนเดินทางกลับ

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ