กบร.ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย (ว-1 ด.)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย (ว-1 ด.) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-26  |   ข่าววันที่: 2017-06-25 |  อ่าน: 445 ครั้ง
 

วันที่  22  มิถุนายน  2560 นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการการพิจารณาประกอบด้วย ผอ.ศจร. เขต 1 - 3  และตัวแทนกลุ่มฯ ซึ่งการพิาจารณาครั้งนี้มีผู้ส่งหัวข้อการวิจัยให้พิาจารณาจำนวน 2 เรื่อง คือ 1.ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประมงพาณิชย์จังหวัดสงขลา ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเปรียบเทียบ ต้นทุนผลตอบแทนและผลการจับสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์โดยใช้อวนล้อมจับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมติในที่ประชุมให้ปรับแก้ไขโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900