ประชุมกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-21  |   ข่าววันที่: 2017-06-21 |  อ่าน: 631 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1-3 หัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

1. การโอนเงินงบประมาณ

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 เขต 2 เขต 3

3. การส่งมอบเรือตรวจประมงทะเล 327

4. อุปกรณ์ล็อคตรึง VMS (ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการ 7 ข้อ)

5. พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ที่ได้รับจากเงินเหลือจ่าย 2559 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ

6. กำหนดวันในการพิจารณาโครงการวิจัยของกองฯ (สรุปให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560)

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900