กบร. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-21  |   ข่าววันที่: 2017-06-21 |  อ่าน: 414 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29  ณ  บริเวณ สปอร์ตไลท์  ชั้น G ศูนย์การค้าสเปลล์  โดยมีนายอดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงร่วมแถลงข่าวกับ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะเเพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สวยงาม สัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ชนิดต่างๆแก่เกษตร ผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และการให้บริการด้านสุขภาพ ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และสามารถใช้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เปิดบริการเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900