กบร. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 

กิจกรรม


วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29  ณ  บริเวณ สปอร์ตไลท์  ชั้น G ศูนย์การค้าสเปลล์  โดยมีนายอดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงร่วมแถลงข่าวกับ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะเเพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สวยงาม สัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ชนิดต่างๆแก่เกษตร ผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และการให้บริการด้านสุขภาพ ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และสามารถใช้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เปิดบริการเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ