ผอ.กบร.ลงพื้นที่ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ผอ.กบร.ลงพื้นที่ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-15  |   ข่าววันที่: 2017-06-15 |  อ่าน: 515 ครั้ง
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประธานในการประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ยังมี นายกำพล ลอยชื่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) นายสนธยา  บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ และข้อกฎหมายของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และจุดตรวจเรือส่วนหน้า (FIP)  การติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ของจุดตรวจเรือส่วนหน้า (FIP) รวมถึงแนวทางการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900