รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-26 |  อ่าน: 2,726 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะติดตาม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) รวมทั้งมอบแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ บรรยายและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ความก้าวหน้างานรองรับข้อเสนอแนะของ EU 2. หลักปฏิบัติประจำในการเฝ้าระวังการทำประมง 3. รายงานสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) 4. สภาพปัญหา และอุปสรรค  และ 5.การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามสถานการณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900