รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-26 |  อ่าน: 2,578 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะติดตาม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) รวมทั้งมอบแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ บรรยายและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ความก้าวหน้างานรองรับข้อเสนอแนะของ EU 2. หลักปฏิบัติประจำในการเฝ้าระวังการทำประมง 3. รายงานสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) 4. สภาพปัญหา และอุปสรรค  และ 5.การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามสถานการณ์


  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,560)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,309) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,429) ประกาศกรมประมง.. (3,232) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,578) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,361) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,310) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,237) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,098) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,947) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,850) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,836) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,760) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,752) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,616) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,611) เครื่องมือ คราด.. (1,603) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,551) แบบรายงานสำรวจท่าเทียบเรือ.. (1,546)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900