การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-11-28  |   ข่าววันที่: 2016-11-25 |  อ่าน: 7,040 ครั้ง
 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ศปมผ.กองทัพเรือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) ได้ประชุมร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Control Center ; PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม โดยจัดตั้งศูนย์ฯ PIPO ใหม่ จำนวน 4 แห่ง และ FIP จำนวน 19 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจเรือเข้าออก และอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมง โดยมีพลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สล.ศปมผ. เป็นประธานที่ประชุม 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900