ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-11-30  |   ข่าววันที่: 2016-11-29 |  อ่าน: 1,187 ครั้ง
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารภายในกอง โดยมีนายธวัช ศรีวีระชัย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานได้ชี้แจงและให้นโยบายในเรื่องดังต่อไปนี้

1.โครงสร้างกองฯ ซึ่งมีดังนี้

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำประมงในทะเล (PIPO)

- กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ (VMS)

- กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด

- กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

- กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 1

- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2

- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 3

2.ให้นโยบายในการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ฯ เขต

3.การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนของบประมาณปี พ.ศ. 2561

4.ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ PIPO และ FIP

5.การจัดสรรกำลังคนและบุคลากรในการทำงาน

6.ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

7.เรื่องเสนอแนะ และขอคำปรึกษาในแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ฯ เขต


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900