นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานจากรองนายกรัฐมนตรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานจากรองนายกรัฐมนตรี 

กิจกรรม


วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  มีการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) นำโดย พลเรือโท อรัญ  นำผล พลเรือโท ประยุทธ  ภู่เทียน และผู้แทนจากกรมประมง นำโดย ดร.อดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานจาก พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังการทำการประมง โดยมี นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ