ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ FMC 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-18  |   ข่าววันที่: 2018-05-12 |  อ่าน: 694 ครั้ง
 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ The 10th  Meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum Meeting ( 10th AFCF ) และการประชุม The 26th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries ( 26th AFWGFi ) เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง ( FMC ) เพื่อศึกษาดูงานด้านการติดตามเรือประมง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ โดยมีนายบัณฑิต  กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ ให้การต้อนรับ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900