ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ FMC 

กิจกรรม


เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ The 10th  Meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum Meeting ( 10th AFCF ) และการประชุม The 26th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries ( 26th AFWGFi ) เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง ( FMC ) เพื่อศึกษาดูงานด้านการติดตามเรือประมง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ โดยมีนายบัณฑิต  กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ