รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ FMC 

กิจกรรม


วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระบวนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) ติดตามผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และความพร้อมของศุนย์ FMC ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเรือประมงและการทำการประมง ณ ห้องประชุมศูนย์ FMC โดยมีนายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พลเรือโท ประยุทธ  ภู่เทียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลและรับฟังแนวทางในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ