ผอ.กบร. เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ผอ.กบร. เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-26  |   ข่าววันที่: 2018-01-26 |  อ่าน: 735 ครั้ง
 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Fly Inspection Team : FIT) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ตลอดจนแนะนำเทคนิคการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ PIPO เพื่อลดความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของ EU พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง ก่อนที่จะลงปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทุกจุด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900