กบร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-19  |   ข่าววันที่: 2018-01-17 |  อ่าน: 482 ครั้ง
 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ โดยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 2 ราย คือ นางสาวสุวดี พิมพขันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา แสงอุทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900