กคจ.ลงพื้นที่สุพรรณบุรีสำรวจการทำการประมงในเขื่อนกระเสียว จังหวัดกาญจนบุรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กคจ.ลงพื้นที่สุพรรณบุรีสำรวจการทำการประมงในเขื่อนกระเสียว จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรม


วันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอด่านช้าง (นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์) ประมงอำเภอด่านช้าง (นางสาวสิริรัตน์ พิชิตพร) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
(นายวีรศักดิ์ ก้องรัตนโกศล หน.หน่วยฯและคณะ) เข้าปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล การทำการประมงของชาวประมงในแหล่งน้ำจืด เรือประมง แพปลา (ท่าขึ้นปลา) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง สภาพปัญหาการทำประมงน้ำจืด และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง ในพื้นที่เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดร่วมกัน และประสานงาน รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี (นายพิธเนตร์ อุทัศน์) พร้อมทั้งข้อมูลทะเบียนเรือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี) และเข้าพบ ดร.นุกูล แสงพันธุ์ เพื่อขอคำปรึกษาแนวทางการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำจืด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ