กคจ.ลงพื้นที่สุพรรณบุรีสำรวจการทำการประมงในเขื่อนกระเสียว จังหวัดกาญจนบุรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กคจ.ลงพื้นที่สุพรรณบุรีสำรวจการทำการประมงในเขื่อนกระเสียว จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-29  |   ข่าววันที่: 2018-01-29 |  อ่าน: 588 ครั้ง
 

วันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอด่านช้าง (นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์) ประมงอำเภอด่านช้าง (นางสาวสิริรัตน์ พิชิตพร) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
(นายวีรศักดิ์ ก้องรัตนโกศล หน.หน่วยฯและคณะ) เข้าปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล การทำการประมงของชาวประมงในแหล่งน้ำจืด เรือประมง แพปลา (ท่าขึ้นปลา) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง สภาพปัญหาการทำประมงน้ำจืด และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง ในพื้นที่เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดร่วมกัน และประสานงาน รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี (นายพิธเนตร์ อุทัศน์) พร้อมทั้งข้อมูลทะเบียนเรือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี) และเข้าพบ ดร.นุกูล แสงพันธุ์ เพื่อขอคำปรึกษาแนวทางการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำจืด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900