กบร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง รุ่นที่ 2

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง รุ่นที่ 2 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-14 |  อ่าน: 671 ครั้ง
 

กลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง แพปลา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมง ประมาณ 180 คน โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กล่าวรายงานแก่ พลเรือโท ประยุทธ์   ภู่เทียน ที่ปรึกษาศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประธานในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) พร้อมเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 รวมไปถึงมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฏหมายท่าเทียบเรือประมงพร้อมบทกำหนดโทษตลอดจนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ Thai Flagged Catch Certification ผ่านระบบ Web Application เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900