พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง" รุ่นที่ 1

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง" รุ่นที่ 1 

กิจกรรม


วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง" รุ่นที่ 1 มีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีพลเรือเอก พิเชษฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ นำโดยนายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบย้อนกลับ ให้กับเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำการประมง ตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูปและส่งออก เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงของประเทศไทยไม่ได้มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ