ผอ.กบร. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผอ.กบร. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 08.00 น. นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ในการประยุกต์ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มเรือเสี่ยงก่อนออกตรวจเรือเป้าหมาย ซักซ้อมทำความเข้าใจในการตรวจสอบสมุดบันทึกทำการประมง แนวทางการรับเอกสารหลักฐาน โดยมี นาวาโทประเสริฐ สุขพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก บางสะพาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายเสกสรร ศรีนาค เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รับการตรวจติดตามโอกาสนี้ได้เข้าร่วมสังเกตุการอนุญาตให้เรือประมงเข้าเทียบท่า (PI) พร้อมทั้งสอบถามรับฟังข้อคิดเห็น และอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ