ผอ.กบร. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ผอ.กบร. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-24  |   ข่าววันที่: 2017-11-24 |  อ่าน: 551 ครั้ง
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 08.00 น. นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ในการประยุกต์ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มเรือเสี่ยงก่อนออกตรวจเรือเป้าหมาย ซักซ้อมทำความเข้าใจในการตรวจสอบสมุดบันทึกทำการประมง แนวทางการรับเอกสารหลักฐาน โดยมี นาวาโทประเสริฐ สุขพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก บางสะพาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายเสกสรร ศรีนาค เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รับการตรวจติดตามโอกาสนี้ได้เข้าร่วมสังเกตุการอนุญาตให้เรือประมงเข้าเทียบท่า (PI) พร้อมทั้งสอบถามรับฟังข้อคิดเห็น และอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900