กคจ.ลงพื้นที่ 3 จังหวัด (นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ) สำรวจการทำการประมงในลุ่มน้ำสงคราม

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กคจ.ลงพื้นที่ 3 จังหวัด (นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ) สำรวจการทำการประมงในลุ่มน้ำสงคราม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-17 |  อ่าน: 418 ครั้ง
 

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ,ประมงอำเภอศรีสงคราม (นางสาวประภาพร จันทขิน) ,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดน้ำอูน สกลนคร (นำโดยนายคงเดช ยะสะกะ หน.หน่วยฯ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เข้าสำรวจเรือประมง ชาวประมง ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง สภาพปัญหาการทำประมงน้ำจืดในลุ่มน้ำสงคราม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

     วันที่15 พ.ย. 2560  กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร.  ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (นายสุธี สินสุนทร) สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ,ประมงอำเภออากาศอำนวย (นำโดยนายสมเกียรติ มณีฉาย) ,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดน้ำอูน สกลนคร เข้าพบนายอำเภออากาศอำนวยแจ้งการลงพื้นและขอคำแนะนำการลงพื้นลง ก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงต่อการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 และ ที่แก้ไขเพิ่ม พ.ศ. 2560 บ้านนาดอกไม้ ม.8 และบ้านท่าแร่ ม.4 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

     วันที่16 พ.ย. 2560 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หนองคาย, สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร, ประมงอำเภอ (นายบุญเกิด โสมปัดทุม), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ปล่อยปลา พร้อมทั้งพูดคุยกับชาวประมงที่มาร่วมกิจกรรมถึงการทำการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง บริเวณพื้นที่หนองขวาง หมู่บ้านท่าศรีชมชื่น ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900