ผอ.กบร.ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผอ.กบร.ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี 

กิจกรรม


วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มเรือเสี่ยงก่อนออกตรวจเรือเป้าหมาย ซักซ้อมทำความเข้าใจการตรวจสอบสมุดบันทึกทำการประมง แนวทางการรับเอกสารหลักฐานผ่านช่องทางที่ได้ประกาศไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ สังกัดกรมประมง ให้การต้อนรับ และรายงานผล ซึ่งการปฏิบัติในด้านต่างๆ มีผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำประวัติเรือและการจัดกลุ่มเรือเสี่ยงก่อนดำเนินการตรวจจริงที่ท่าเทียบเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ