คณะผู้แทนจาก JUSMAGTHAI เดินทางเยือนศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) เพื่อศึกษาดูงาน

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะผู้แทนจาก JUSMAGTHAI เดินทางเยือนศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) เพื่อศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมและให้การต้อนรับ นาย Seshagiri Munipalli, Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor พร้อมคณะผู้แทนจาก JUSMAGTHAI ซึ่งเดินทางเยือนศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อศึกษาดูงาน ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง MDA ทั้งนี้ นาย Munipalli แจ้งว่า JUSMAGTHAI ยินดีให้การสนับสนุนกรมประมง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ