Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor, JUSMAG Bangkok, Thailand  เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor, JUSMAG Bangkok, Thailand  เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-30  |   ข่าววันที่: 2021-06-29 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 


ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor, JUSMAG Bangkok, Thailand ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) โดยมีนางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900