ประชุม The 8th Meeting of Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC08) ผ่านทาง Video Conference

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุม The 8th Meeting of Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC08) ผ่านทาง Video Conference เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมทูน่า กรมประมง เวลา 17.00 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนฝ่ายไทยเข้าประชุม The 8th Meeting of Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC08) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง Video Conference โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรโควตาการจับสัตว์น้ำให้แก่ประเทศสมาชิก Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) จำนวน 31 ประเทศ รวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกแต่มีส่วนร่วมกันเป็นระยะเวลานาน โดยมุ่งเน้นให้การจัดสรรเป็นไปอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และโปร่งใส เพื่อให้มีการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากสัตว์น้ำภายใต้ความรับผิดชอบของ IOTC อย่างยั่งยืน

 

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ