ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) ของกรมประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) ของกรมประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-23  |   ข่าววันที่: 2021-06-22 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง  ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) ของกรมประมง 
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  โดยในส่วนของการเตรียมการได้มุ่งเน้น 2 ส่วนที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 
1. พื้นที่แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
2. พื้นที่ทำประมงของเรือที่ใช้ทำการประมงที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยได้พิจารณาร่วมกับตัวอย่างแผนที่การพบเห็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำข้อมูลสำหรับการดำเนินงานต่อไป

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900