ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ของกรอบความร่วมมือว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ของกรอบความร่วมมือว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-24 |  อ่าน: 63 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง 
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ของกรอบความร่วมมือว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือท่าทีของประเทศไทยสำหรับการพิจารณาในประเด็นต่างๆ สำหรับการประชุมใหญ่ของ SIOFA ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900