ประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาหารือด้านวิชาการประมง ครั้งที่ 13 (The 13th  Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum : 13th AFCF Meeting) ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาหารือด้านวิชาการประมง ครั้งที่ 13 (The 13th  Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum : 13th AFCF Meeting) ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |   ข่าววันที่: 2021-06-22 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-14.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาหารือด้านวิชาการประมง ครั้งที่ 13 (The 13th  Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum : 13th AFCF Meeting) ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมการประชุม และมีผู้แทนราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานการประชุม เพื่อให้ประเทศสมาชิกรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ หารือการดำเนินกิจกรรม และผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศสมาชิก

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900