ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-11  |   ข่าววันที่: 2021-06-11 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center) โดยให้นโยบายการปฏบิติงานสำหรับบุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้เน้นการศึกษากฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงาน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ยึดระเบียบเป็นสำคัญ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีเรือเอกอภิชาต  สมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมกลุ่มละ 1 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนที่ไม่ได้เข้าประชุมในห้องประชุม ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line video call อย่างพร้อมเพรียงกัน ตามหลักปฏบิติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900