คณะทำงานโครงการ RTR II นำโดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ที่ปรึกษากรมประมง ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะทำงานโครงการ RTR II นำโดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ที่ปรึกษากรมประมง ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center) ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และคณะทำงานโครงการ RTR II นำโดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ที่ปรึกษากรมประมง ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center) โดยมีเรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมง ในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  218   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ