ประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 25 (The 25th Session of the Indian Ocean Tuna Commission)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 25 (The 25th Session of the Indian Ocean Tuna Commission) วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยนางสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เรือเอกอภิชาติ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 25 (The 25th Session of the Indian Ocean Tuna Commission) ภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission; IOTC) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference โดยจะมีการพิจารณาข้อมูล ดังนี้
1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์และจัดการปลาทูน่า
2.การพิจารณารายชื่อเรือที่ทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในพื้นที่ IOTC
3.การคัดเลือกเลขาธิการบริหารของ IOTC

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  221   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ