ผอ.กบร. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจ้งและทำความเข้าใจการใช้งาน Web Application ระบบ Thai Flagged Catch Certificate(TFCC)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผอ.กบร. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจ้งและทำความเข้าใจการใช้งาน Web Application ระบบ Thai Flagged Catch Certificate(TFCC) 

กิจกรรม


วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.30 น.นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงทะเลและการทำการประมงในทะเล ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน) และบริษัทบลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งาน Web Application ระบบ Thai Flagged Catch Certificate(TFCC) ที่ติดตั้ง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลาซึ่งได้มีนำร่องทดลองใช้มาก่อนหน้านี้ และสาธิตระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับการชั่งจริงสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี และปากพนัง ตัวแทนจากท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง 6 ราย ตัวเเทนท่าเทียบเรือเอกชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง 12 ราย ผู้ประกอบการแพปลา 21 ราย เจ้าของเรือ 2 ราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา 16 ราย ผลการประชุมชี้แจงฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  217   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ