ผอ.กบร. เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมงก่อนส่งสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ณ FIP สงขลา

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผอ.กบร. เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมงก่อนส่งสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ณ FIP สงขลา 

กิจกรรม


วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 22.30-23.50 น. ที่จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า อำเภอเมืองสงขลา (FIP เมืองสงขลา) นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วย นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงประมงในทะเล และ หน.ศจร.นครศรีธรรมราช , ศจร.เกาะสมุย เข้าสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมง (PI) ก่อนส่งสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ(LD) ใน เรือ อ.เจริญสุข 25 และ เรือ น.โชคสามารถ (เครื่องอวนลากแผ่นตะเฆ่) ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.กบร. ได้กรุณาให้แนวทางในการปฏิบัติและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการตรวจสอบ

1) จำนวนและขนาดของเครื่องมือทำการประมง ตามประกาศของกรมประมง

2) การตามตรวจสอบการปรับใช้ LogBook ฉบับล่าสุด

3) การเรียกสำเนาเอกสารการจัดเวลาพักแรงงาน

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงประมงในทะเล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ