กบร.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO" ครั้งที่่ 2 (สงขลา)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO" ครั้งที่่ 2 (สงขลา) 

กิจกรรม


วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ  ห้องเพชรมงคล โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช สงขลา  นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  พร้อมด้วย นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล  นายสนธยา บุญสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  นางสาวชลดา มีอนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนาคม จันทร์แสงทอง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO" ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO เข้าร่วม ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ฯ (ทร.),รอง หน.ศูนย์ฯ (ปม.และ จท.),จนท.ตรวจแรงงาน(รง.)ในพื้นที่ ศรชล.เขต 2 และ ศรชล.เขต 3 ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.กบร. ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ"ปัญหาเชิงมาตรฐานของศูนย์ PIPO" โดยมีผู้แทนจาก ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ,องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) , ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) และ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (NGOs) เข้าร่วมเสวนา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ