กบร.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO" ครั้งที่่ 2 (สงขลา)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO" ครั้งที่่ 2 (สงขลา) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-12  |   ข่าววันที่: 2017-10-11 |  อ่าน: 647 ครั้ง
 

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ  ห้องเพชรมงคล โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช สงขลา  นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  พร้อมด้วย นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล  นายสนธยา บุญสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  นางสาวชลดา มีอนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนาคม จันทร์แสงทอง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO" ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO เข้าร่วม ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ฯ (ทร.),รอง หน.ศูนย์ฯ (ปม.และ จท.),จนท.ตรวจแรงงาน(รง.)ในพื้นที่ ศรชล.เขต 2 และ ศรชล.เขต 3 ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.กบร. ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ"ปัญหาเชิงมาตรฐานของศูนย์ PIPO" โดยมีผู้แทนจาก ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ,องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) , ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) และ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (NGOs) เข้าร่วมเสวนา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900